SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

 Styrelsen 2021

Ordförande Lars Hansson 0704 - 54 55 36 email
Vice Ordförande Lars Olofsson 070 - 345 20 37
email
Kassör Carin Oberg 070 - 937 07 94 email
Sekreterare Roland Wester 0705 - 28 22 46 email
Ledamot Håkan Fredriksson 070 - 601 36 11 email
Ledamot Björn Hammer 070 - 749 39 69 email
Suppleant Mirian Vega Salas 0736 - 57 13 40 email
     
Revisor Maj-Britt Weber 0736 - 771 602 email
Revisor Margareta Hall Åkesson 073 - 833 46 84  
Revisor Suppleant Anette Andersson 0703 - 97 25 07  
Revisor Suppleant Inger Hjelm 040 - 96 99 66,
0705 - 12 44 94
 
Valberedning(sammankallande) Gun Remahl 070 - 685 45 27 email
Valberedning Chris Remahl 070 - 680 02 87  
Valberedning Alena Söderberg 0705 - 78 00 04  
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.


giWeather

giweather joomla module