SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

 Styrelsen 2022

Ordförande Lars Olofsson 070 - 345 20 37 email
Vice Ordförande Gun Remahl 070 - 685 45 27 email
Kassör Carin Oberg 070 - 937 07 94 email
Sekreterare Roland Wester 0705 - 28 22 46 email
Ledamot Håkan Fredriksson 070 - 601 36 11 email
Ledamot Katarina Karlsson 0704 - 71 62 60 email
Suppleant Mirian Vega Salas 0736 - 57 13 40 email
     
Revisor Maj-Britt Weber 0736 - 771 602 email
Revisor Margareta Hall Åkesson 073 - 833 46 84  
Revisor Suppleant Anette Andersson 0703 - 97 25 07  
Revisor Suppleant Inger Hjelm 040 - 96 99 66,
0705 - 12 44 94
 
Valberedning(sammankallande) Chris Remahl 070 - 680 02 87 email
Valberedning Hanna Tenenbaum 0703 - 21 25 12  
Valberedning Bertil Carlsson 0707 - 42 33 94  
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.