SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

 Styrelsen 2024

Ordförande Roland Wester 0705 - 28 22 46 email
Vice Ordförande Gun Remahl 0706 - 85 45 27 email
Kassör Margareta Wester 0738 - 33 46 84 email
Sekreterare Katarina Karlsson 0704 - 71 62 60 email
Ledamot Lars Hansson 0704 - 54 55 36 email
Ledamot Björn Hammer 0704 - 49 39 69 email
       
Revisor Maj-Britt Weber 0736 - 77 16 02 email
Revisor Lotta Holm 0766 - 35 19 20  
Revisor Suppleant Lena Johansson 0729 - 92 17 61  
       
Valberedning(sammankallande) Chris Remahl 0706 - 80 02 87 email
Valberedning Lena Johansson 0729 - 92 17 61  
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.