SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

Dansflyers

Stefan Carlsson
 
B, P, A1

24 november 14.00 - 17.00
 Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö 


Flyer 

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.