SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

Dansflyers

Börje Kuylenstierna
 
B, P, A1

Tema: Huvudsaken

  Söndag 26 Janari 14.00-17.00
  Ystadsgatan 53, Malmö
Studiefrämjandet

 
     Flyer 

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.