SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

Callers

Lasse

 

 Callat sedan 2007

 Callar Plus

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.