SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

History

Om Squaredans

Vi som håller på med squaredans märker att det finns många olika funderingar på vad vi egentligen pysslar med,
när vi pratar med andra som inte dansar squaredans.

Här är några av de punkter som gör squaredansen speciell.
Dansas utgående från en formation av 4 par i en fyrkant och denna kallas en "Square".
Dansas ibland med egen partner och ibland med annan partner.

Under varje dans samverkar man med alla övriga 7 personer i samma Square.

Dansen har sitt ursprung från olika europeiska folkdanser och danslekar, men utvecklades till en egen dansform i Amerika, där immigranterna bidrog med danser från sina respektive hemländer.

Eftersom deras danser inte dansades på samma sätt i de olika länderna, införde man i Amerika "callern", utroparen, som fick bestämma vilka turer som skulle göras. Till början hjälpte callern enbart dansarna med vilka turer som skulle utföras, alltid samma turer till en melodi, men detta har numera utvecklats till att callern nu varierar och använder egen koreografi/kombinationer.

Squaredans dansas med samma regler i alla länder och på många orter kan Du delta efter att ha genomgått en nybörjarkurs. Du har då uppnått Basicnivån, d v s Du behärskar 51 calls. Därefter kan Du dansa Squaredans i alla länder där det förekommer. Squaredans dansas bland annat i Skandinavien, Tyskland, Tjeckien, Holland, Storbritannien, Australien, Japan, Nya Zeeland, Canada och USA, naturligtvis.
Du behöver inte kunna engelska för att börja dansa squaredans.
Beskrivningar av calls finns på både svenska och engelska.

 

Callern sjunger sina calls varannan dans och efter två danser, en tip, byter man oftast runt i squaren.

Modern Square Dans, till skillnad från många andra dansformer, använder aldrig någon intränad koreografi, utan callern försöker variera dansen på olika sätt.


Square dansas i Sverige av över 8000 dansare i ca 150 klubbar
Dans ger rörelse till musik och samspel mellan dansarna. Den caller som leder dansen genom att tala eller sjunga ut turer, så kallade calls, gör detta i takt med musik som ofta är Country and Western, Rock and Roll eller precis vad en fantasifull caller har valt efter vad han/hon tycker bäst om.


Squaredans ger god motion för både Kropp och Knopp
Ger dig ett bra tillfälle att lära känna nya vänner,

 

 

”Vill du börja dansa i fyrkant och skaffa dig en ring av vänner så skall Du absolut börja dansa Square Dans!”
Vi arrangerar nybörjarkurser i Square Dans med erfarna ledare. Billigt och roligt, du kommer aldrig att ångra Dig.
Kurser startas vid intresse både vår och höst‐termin .
Det finns squaredans klubbar på 150 ställen i Sverige och många finns också i Skåne.
Vill du börja dansa så ta kontakt med någon klubb i din närhet. Du kan leta efter klubb på vårt förbunds hemsida
www.squaredans.se .

Broschyr

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.