SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.
Denna policy, som baserar sig på Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation,beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är medlem hos oss, och dels när du deltar i våra arrangemang.

 

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Energy Squares ordförande är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Ordföranden kan nås via hemsidan www.energysquares.com och sedan Styrelsen.

 
Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Endast de uppgifter du själv lämnar till oss, i samband med att du blir medlem hos oss eller deltar i våra arrangemang registreras.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
  • Identitetsuppgifter såsom personnummer, samt allmänna videor och foton 
Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att föra ett medlemsregister, och för att kunna kontakta dig avseende föreningens verksamhet samt för att registrera våra danskurser hos de studieförbund och kommunala förvaltningar som vi samarbetar med.

Allmänna foton och videor tagna vid föreningens olika sammankomster, eller som föreningen har i sin ägo på andra sätt, kan komma att användas och visas i föreningens intresse.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss och upp till 12 månader därefter.
Allmänna videor och foton raderas ej.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det.
Dock delar vi uppgifter med de studieförbund och kommunala förvaltningar som vi samarbetar med.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Föreningen handskas med medlemmarnas uppgifter med största försiktighet i mening att uppgifterna inte ska kunna spridas.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
  •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in..
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.