SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

Klubbinfo

2021

Medlemsavgift: SEK 200:-/år

Kurs- och dansavgift: SEK 600:-/år 
Kurs- och dansavgift för de dansare som betalt full avgift 2020: SEK 0:- för vår- och höstterminen 2021.

Nybörjarkurs, första halvåret, inklusive bl.a. medlemsavgift året ut, och kursavgift första halvåret, mm: SEK 350:-

Plusgironr : 28 12 20-4

Organisationsnr: 846502-0843

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.


giWeather

giweather joomla module