SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

Klubbinfo

Studiefrämjandet, rum 306
Ystadsgatan 53, Malmö
KARTA

2024

Medlemsavgift: SEK 200:-/år

Kurs- och dansavgift: SEK 700:-/år 

Nybörjarkurs, första halvåret, inklusive bl.a. medlemsavgift året ut, och kursavgift första halvåret, mm: SEK 350:-

 

Plusgironr : 28 12 20-4

Organisationsnr: 846502-0843

 

INTERNATIONELLT   ---------------------------------

IBAN: SE68 9500 0099 6026 0281 2204

SWIFT: NDEASESS

BIC: NDEASESS

Kontoinnehavare: Energy Squares

Adress: Vendelsfridsgatan 12A, Malmö

 

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.