SQUARE DANCE

Motion för Kropp o Knopp

Plusgironr : 28 12 20-4

Organisationsnr: 846502-0843

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.