SQUARE DANS

Bra för Kropp o Själ

 

Ordförande Lars Olofsson 070 - 345 20 37 email
Vice Ordförande Lars Hansson 0704 - 54 55 36 email
Kassör Alena Södergren 040 - 13 99 02
0705 - 78 00 04
email
Sekreterare    
Ledamot Rikard Ohlsson 0733 - 84 45 21 email
Ledamot Mats Nilsson 070 - 229 99 24 email
Suppleant Carin Oberg 0709 - 37 07 94 email
Suppleant Inger Hjelm 040 - 96 99 66
070 - 512 44 94
email
Revisor Maj-Britt Weber 0736-771602 email
Revisor Roland Wester 070 - 528 22 46  
Revisor Suppleant Gun Persson 040 - 15 86 54  
Revisor Suppleant Marianne Ankarswed 040 - 47 33 69  
Valberedning Roland Wester 070 - 528 22 46 email
Valberedning Carin Oberg 040 - 13 36 11  
Valberedning Mats Nilsson 070 - 229 99 24  
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Square dans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
Om du vill dansa på uppvisningen.