SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

 

Ordförande Lars Olofsson 070 - 345 20 37 email
Vice Ordförande Lars Hansson 0704 - 54 55 36 email
Kassör Alena Södergren 0705 - 78 00 04 email
Sekreterare Carin Oberg 070-937 07 94
Ledamot Håkan Fredriksson 070-601 36 11 email
Ledamot Mats Nilsson 070 - 229 99 24 email
Suppleant Björn Hammer 070-749 39 69 email
Suppleant    
Revisor Maj-Britt Weber 0736-771 602 email
Revisor Roland Wester 070 - 528 22 46  
Revisor Suppleant Gun Persson 040 - 15 86 54  
Revisor Suppleant Marianne Ankarswed 040 - 47 33 69  
Valberedning(sammankallande) Gunvor Hofvander 073-035 11 83 email
Valberedning Roland Wester 070-528 22 46  
Valberedning Cecilia Lundström 070-229 99 24  
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.