SQUARE DANS

Bra för Kropp o Själ

 

Ordförande Lars Olofsson 040 - 23 42 11
070 - 345 20 37
email
Vice Ordförande Roland Wester 070 - 528 22 46 email
Kassör Alena Södergren 040 - 13 99 02
0705 - 78 00 04
email
Sekreterare Laila Rosenfeld 040 - 91 95 72
0763 - 175 904
email
Ledamot Rikard Ohlsson 0733 - 84 45 21 email
Ledamot Mats Nilsson 070 - 229 99 24 email
Suppleant Carin Oberg 040 - 13 36 11 email
Suppleant Sven Andersson 0762 - 699 571 email
Revisor Maj-Britt Weber 0736-771602 email
Revisor Lars Hansson 0733 - 36 63 19  
Revisor Suppleant Gun Persson 040 - 15 86 54  
Revisor Suppleant Marianne Ankarswed 040 - 47 33 69  
Valberedning Roland Wester 070 - 528 22 46 email
Valberedning Carin Oberg 040 - 13 36 11  
Valberedning Mats Nilsson 070 - 229 99 24  
UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Square dans kontakta oss

Kontakta Birgitta Johnsson
Om du vill dansa på uppvisningen.