SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

Derek Stewart från Aberdeen, Skottland
mc: Hanna Tenenbaum

Derek SOMMARDANS

Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2 i Malmö
11 juli 17.30 - 21.00
B* - A1
(* på kursnivå)

Flyer 

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.